Just because everything's changing, doesn't mean it's never been this way before.

Varför måste jag alltid ha mer?
Mer farliga resor, mer pussar i nacken, mer dig. Jag känner mig så dum när jag plötsligt vaknar och känner att jag har fått på tok för mycket. Lagom är värdelöst, så hette det ja.


Poolparty

Vi kan iallafall föra ett fasansfullt liv om nätterna
Höras högt över taken och vara hesa i halsen nästa morgon.
Ibland handlar det inte om vem man tror att man är, utan om vem man vill vara.
Och när alla andra skriker är det svårt att lyssna på sig själv


RSS 2.0