Fruit loops


I could dance all night like I'm a soul boy, but I know I'd rather drag myself across the dance floor.

Jag vill kunna tro på mig själv och sluta bry mig så mycket om vad andra tycker. Men det är svårt att veta vem man är och var man hör hemma när man känner sig liten och vilse.


RSS 2.0